Specjalista do spraw: zarządzania dokumentacją księgową oddziału w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW

Ogłoszenie numer: 3667476, z dnia 2020-09-07

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: zarządzania dokumentacją księgową oddziału w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 70/20

 

Opis stanowiska

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań

ADRES URZĘDU:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność
 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
 • w budynku są pomieszczenia higieniczno-sanitarnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
 • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
 • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • drukowanie z systemu finansowo-księgowego poleceń księgowania, kompletowanie z zaksięgowanymi i zapłaconymi dokumentami i wyciągami bankowymi, segregowanie według numeracji i wpinanie do segregatorów, odkładanie do zbiorów oznaczonych numeracją i rodzajami
 • weryfikowanie i porządkowanie dokumentacji finansowo-księgowej oddziału, przygotowywanie zbiorów dokumentów do archiwizacji, sporządzanie protokołów zdawczo–odbiorczych i przekazywanie do archiwum
 • sprawdzanie poprawności wykonania zapłat dokumentów finansowo-księgowych z wyciągami bankowymi, potwierdzanie na dokumentach realizacji dokonanych przelewów
 • sporządzanie zapotrzebowań na dewizy, zamawianie i pobieranie walut w banku
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; przechowywanie gwarancji, weksli i innej dokumentacji w celu zabezpieczeń transakcji Urzędu
 • wystawianie przekazów pocztowych na adresy zamieszkania lub siedziby dotyczące pracowników i kontrahentów, którzy nie posiadają rachunków bankowych
 • przygotowywanie kserokopii dokumentacji finansowo-księgowej oddziału do sporządzanych korekt
 • przyjmowanie dokumentów finansowo-księgowych z wydziałów merytorycznych oraz sprawdzanie ich poprawności

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • znajomość Kpa, Ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • efektywna komunikacja
 • radzenie sobie ze stresem
 • szybkie dostosowywanie się do zmian

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. rozliczeń i administracji ze znajomością SAP

Dla naszego Klienta, spółki wspierającej procesy IT w ramach szwedzkiego koncernu energetycznego, poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń ze znajomością SAP. Miejsce pracy: Gliwice/ Katowice. Obowiązki: Wsparcie...

Firma: Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie / Gliwice, Katowice

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Kontroler ds. inwentaryzacji

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie inwentaryzacji majątku: materiałów i przedmiotów nietrwałych oraz udział przy inwentaryzacji środków trwałych wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości i w Instrukcji inwentaryzacyjnej If4,...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Siedlce

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Kontroler ds. inwentaryzacji

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie inwentaryzacji majątku: materiałów i przedmiotów nietrwałych oraz udział przy inwentaryzacji środków trwałych wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości i w Instrukcji inwentaryzacyjnej If4,...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy