Specjalista - Broker Innowacji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista - Broker Innowacji
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania na stanowisku:
 • aktywne pozyskiwanie partnerów biznesowych do sprzedaży i licencji wynalazków powstałych na Uniwersytecie Medycznym (UM) w Lublinie, a także pozyskiwaniu partnerów biznesowych do współpracy przy projektach B+R,
 • pełnienie roli pośrednika odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym UM a otoczeniem gospodarczym,
 • prowadzenie procesu komercjalizacji projektów z potencjałem wdrożeniowym, zgodnie z zewnętrznymi uregulowaniami UM,
 • inicjowanie i koordynowanie w środowisku akademickim UM projektów o potencjale wdrożeniowym, w szczególności we współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
 • poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poprzez tworzenie i promocję oferty technologicznej, udział w wystawach, targach i konferencjach, zwłaszcza typu „science to business”),
 • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących podjąć się opracowania, dostosowania, ulepszenia i modyfikowania wyników przewidzianych do komercjalizacji,
 • prowadzenie spotkań informacyjnych z zakresu mechanizmów komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, skierowanych do pracowników UM,
 • udział w wydarzeniach dotyczących prezentacji potencjału badawczo-naukowego UM, w tym uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych takich jak targi, konferencje,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym i/lub naukowym, promocji ofert sprzedażowych,
 • motywacja do pracy ukierunkowanej na wdrażanie osiągnięć nauki w działalności gospodarczej,
 • zainteresowanie pracą w obszarze rozwoju technologii i komercjalizacji wynalazków,
 • znajomość programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint, mile widziana obsług programów graficznych.
Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:
 • doświadczenie w pracy opartej na bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorstwami, szczególnie z branży medycznej, biotechnologicznej, lub funduszami VC,
 • współpraca z sektorem publicznym NCBiR, NCN, NGO,
 • znajomość mechanizmów pozyskiwania środków z funduszy europejskich na działalność innowacyjną,
 • doświadczenie we współpracy z krajowymi ośrodkami wspierającymi innowację,
 • znajomość narzędzi Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, a także możliwości LinkedIn
 • kreatywność i umiejętność organizowania pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • samodzielność.
Oferujemy:
 • interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.
 • bogaty pakiet socjalny.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data dodania: 2022-06-16

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin