Specjalista Administracyjny

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza" poszukuje specjalisty w grupie pracowników administracyjnych.

Specjalista Administracyjny
Nr ref.: UW/IDUB/2021/13Stanowisko: specjalista lub wyższe

 

Rodzaj pracy: umowa o pracę


Wymiar etatu: pełen etat


Liczba stanowisk: 1

 

Termin rozpoczęcia pracy: najpóźniej 01.09.2021

 

Okres zatrudnienia: pierwsze zatrudnienie, po trzymiesięcznym okresie próbnym, na okres do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

 

Jednostka UW: Wydział Fizyki

 

Opis programu:

 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" to program MNiSW, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

 

Zrekrutowany specjalista będzie wykonywał obowiązki w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego II: U Podstaw mikro- i makroświata, wspierając wszystkie działania w tym obszarze, a w szczególności Instytut Studiów Zaawansowanych. Powstający ISZ będzie wirtualną jednostką inicjującą, koordynującą oraz wspierającą nowatorskie inicjatywy badawcze zakrojone na szeroką skalę, o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym.
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob2/

 

Zakres obowiązków
 • Aktywny udział w wypracowaniu procedur działania nowo powołanego ISZ.
 • Obsługa administracyjna Rady Naukowej ISZ i Komitetu Zarządzającego POB II.
 • Obsługa procedur konkursowych realizowanych w ramach poszczególnych działań.
 • Wsparcie organizacji konferencji i warsztatów naukowych organizowanych w ramach poszczególnych działań.
 • Obsługa spraw związanych z pobytem w Polsce zagranicznych gości i wykonawców projektu oraz wyjazdami pracowników UW realizowanych w ramach poszczególnych działań.
 • Organizacja obiegu dokumentów oraz ich archiwizacja.
 • Opisywanie faktur i innych dokumentów finansowych związanych z działaniami.
 • Przygotowywanie raportów finansowych z realizacji działań we współpracy z Sekcją Finansową.
 • Tłumaczenia dokumentów związanych z projektem.
 • Bieżący kontakt z pracownikami administracji Wydziału Fizyki oraz innych jednostek UW zaangażowanych w realizację poszczególnych działań.
 • Wykonywanie doraźnych poleceń Kierownika i Władz Dziekańskich związanych z ww. zagadnieniami oraz obsługą bieżącą realizowanych działań.
Warunki konieczne:
 • Wymagana jest: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office, poczta elektroniczna, komunikatory), umiejętność samodzielnej pracy, wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kultura osobista, asertywność, odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność, elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania.
 • Konieczna jest: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
Dodatkowe atuty:
 • Mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej na uczelni lub w jednostce naukowej.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych lub europejskich.
 • Mile widziane doświadczenie w organizowaniu konferencji i wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym.
Wymagane dokumenty:


Obowiązkowe:

 • CV z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego;
 • list motywacyjny (wraz z określeniem przybliżonej daty ewentualnego podjęcia pracy na UW);
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Nieobowiązkowe:

 • list referencyjny od osoby, która dobrze zna osiągnięcia kandydata.
Oferujemy:
 • dobrą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole;
 • pracę przy różnorodnych zagadnieniach naukowych podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim;
 • możliwość korzystania z infrastruktury sportowej UW i innych świadczeń ZFŚS.

 

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji


Szczegóły ogłoszenia

Firma: Uniwersytet Warszawski

Data dodania: 2021-06-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy