Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Miastko
Ogłoszenie o naborze Nr 86722

Warunki pracy

- Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Inspektoratu - Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady) poza teren powiatu, - Narzędzia i materiały: komputery, drukarki , kserokopiarki, centrale telefoniczne i inne urządzenia biurowe - Pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów - Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym -Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z przepisami i zarządzeniami kierownika jednostki
 • Tworzenie i opracowywanie projektów pism i dokumentów zleconych przez kierownika i wspólpracowników
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami w tym zakresie, dokumentów związanych z działalnością socjalną, BHP i ppoż. oraz związanych z umowami z lekarzami wyznaczonymi
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowników
 • Przyjmowanie, wydawanie i rejestracja druków ścisłego zarachowania
 • Przygotowywanie i wysyłka bieżącej korespondencji oraz ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej wraz z zamówieniami
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem delegacji i dochodów jednostki
 • Umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań kierownika
 • Fakturowanie, rozliczanie i księgowanie dochodów i wydatków budżetowych, dokonywanie przelewów
 • Zastępowanie głównego księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Księgowość
 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość przepisów obiegu dokumentów i archwizacji
 • znajomość przepisów personalnych oraz rozliczeniowo-finansowych w zakresie zatrudniania pracowników
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, Płatnik i Rewizor GT
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów budżetowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji weterynaryjnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Data dodania: 2021-10-29

Miejsce pracy: pomorskie / Miastko

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy