Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89753

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, zagrożenie korupcją, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta.

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, praca na 8 i 10 piętrze, winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio dostosowane toalety i ciągi komunikacyjne).  

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Obsługuje moduł Kancelaria" w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD-PUW) oraz odbiera przesyłki wpływające do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego, epuap, poczty elektronicznej, fax.
 • Zarządza elektroniczną skrzynką podawczą tj. pobiera i wysyła korespondencję, podpisuje podpisem kwalifikowanym wysyłaną korespondencję, pobiera i drukuje urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) i urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD), organizuje dokumenty na elektronicznej skrzynce podawczej, monitoruje status wysłanej korespondencji, archiwizuje podpisy.
 • Rejestruje przesyłki oraz przekazuje do dekretacji za pośrednictwem EZD-PUW, przekazuje przesyłki w formie papierowej do komórek organizacyjnych, zgodnie z dekretacją elektroniczną w systemie EZD-PUW.
 • Obsługuje sekretariat Głównego Inspektoratu JHARS.
 • Redaguje pisma zlecone przez Kierownictwo oraz przekazuje ustalenia i informacje kierowane przez Kierownictwo do wiadomości pracowników.
 • Angażuje się w sprawy i problemy zgłaszane przez klientów.
 • Wykonuje czynności kancelaryjne w sekretariacie zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną.
 • Wykonuje w sposób aktywny, kreatywny, zaangażowany wszystkie czynności w zakresie obsługi biurowej, przejawia inicjatywę w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Biegła znajomość programu Office.
 • Komunikatywność.
 • Odpowiedzialność.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2021-12-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa