Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76629

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przy ul. Brackiej 4 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych; w budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim; w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • obsługuje korespondencję i dokumentację (przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców, ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, rozdziela zadekretowaną korespondencję pomiędzy pracowników komórki organizacyjnej, przyjmuje i nadaje telefaksy oraz pocztę elektroniczną, przygotowuje skany/ kopie dokumentów)
 • prowadzi terminarze i kontakty (prowadzi i monitoruje terminarze spotkań dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom komórki organizacyjnej, prowadzi kontakty teleadresowe osób i instytucji, z którymi współpracuje komórka organizacyjna)
 • obsługuje interesantów, udziela informacji (kieruje interesantów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do właściwych merytorycznie pracowników, obsługuje gości i interesantów)
 • organizuje spotkania dla komórki organizacyjnej (przygotowuje materiały na posiedzenia, spotkania i narady, rezerwuje sale konferencyjne i catering)
 • zapewnia zaopatrzenie w materiały biurowe i spożywcze (przygotowuje zamówienia na prasę i publikacje, zapewnia zaopatrzenie w niezbędne materiały biurowe i spożywcze)
 • prowadzi wskazane sprawy osobowe pracowników (rejestruje obecności pracowników, prowadzi ewidencję wyjść prywatnych i służbowych w czasie pracy, zbiorczy plan urlopów oraz ewidencję delegacji pracowników, organizuje i rozlicza wyjazdy służbowe)
 • archiwizuje dokumentację (archiwizuje i przekazuje akta spraw dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców do archiwum)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza na temat zadań realizowanych w Departamencie
 • znajomość zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • znajomość zasad obsługi klienta
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office (Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

  Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

  Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

  Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: dzisiaj

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy