Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75725

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje korespondencję Departamentu, przedkłada przyjętą korespondencję do dekretacji Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora oraz rozdziela ją zgodnie z dekretacją w wersji papierowej i elektronicznej, a także obsługuje pocztę elektroniczną sekretariatu
 • udziela informacji (telefonicznie i bezpośrednio) klientom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych
 • prowadzi rejestr delegacji służbowych, redaguje pisma, wykazy, statystyki
 • przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne, prowadzi terminarz spotkań i wyjazdów Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora oraz przygotowuje i obsługuje spotkania z interesantami i gośćmi
 • prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem pracowników Departamentu w materiały biurowe i przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji miejskiej, w tym prowadzi ewidencję wydanych biletów
 • prowadzi ewidencję skarg, wniosków i petycji oraz przygotowuje związane z tym analizy roczne
 • koordynuje w ramach Departamentu odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej
 • monitoruje przestrzeganie przez pracowników Departamentu instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz przekazuje akta Sekretariatu do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • orientacja na klienta/interesanta
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

  Warunki pracy Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

  Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-14

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy