Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73045

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca samodzielna biurowo-administracyjna,

 • praca w siedzibie urzędu,

 • stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym,

 • praca w godzinach: 8:15 – 16:15,

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku,

 • infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,

 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami
  z samozamykaczami),

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Zakres zadań

 • prowadzi i obsługuje w zakresie administracyjno-biurowym sekretariat Dyrektora Biura i jego zastępcy, terminowo przekazuje ich polecenia i ustalenia organizacyjne funkcjonariuszom i pracownikom oraz przygotowuje i obsługuje organizacyjnie spotkania z zaproszonymi gośćmi i interesantami w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa Biura
 • opracowuje, przy współudziale Wydziałów Biura, zbiorcze odpowiedzi dotyczące projektów aktów prawnych przesyłanych do uzgodnień (arkusze uzgodnień) w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa Biura
 • opracowuje kwartalne informacje o przekazywanych na rzecz Biura darowiznach w celu przesyłania stosownych informacji do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
 • prowadzi wykaz świadczonej przez radców prawnych pomocy prawnej oraz sporządza comiesięczną informację w tym zakresie w celu dostarczenia stosownej informacji Naczelnikowi Wydziału
 • na bieżąco obsługuje w zakresie kancelaryjno-biurowym obieg dokumentów w Biurze i Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym (m.in. ewidencjonuje pisma wchodzące i wychodzące, przesyła je pocztą elektroniczną) oraz współpracuje z Kancelarią Jawną w tym zakresie w celu zabezpieczenia terminowego i płynnego przekazywania informacji
 • realizuje i rozlicza wydatki reprezentacyjne Kierownictwa Biura w celu wsparcia ich bieżącej pracy
 • zastępuje inspektora administrującego sprzętem i siecią informatyczną Biura w zakresie poczty elektronicznej w Internecie i Intranecie (sprawdza, przyjmuje i wysyła maile) w celu zabezpieczenia właściwej pracy Biura
 • redaguje krótkie pisma na polecenie przełożonych w celu wsparcia ich bieżącej pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs dla sekretarek – asystentek
 • Język angielski: poziom komunikatywny

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-01-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy