Sekretarz / Sekretarka w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora Instytutu

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.
Aktualnie do naszego Zespołu w Warszawie poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:

Sekretarz / Sekretarka w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora Instytutu
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SD/52/2021
Zakres odpowiedzialności:
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura,
 • prowadzenie kalendarza spotkań,
 • pisanie pism i sporządzanie dokumentów na polecenie Zastępcy Dyrektora,
 • obsługa telefonów oraz koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i informacji,
 • pozyskiwanie potrzebnych informacji,
 • organizacja wyjazdów służbowych i spotkań,
 • sporządzanie raportów, dokumentów na potrzeby Zastępcy Dyrektora,
 • dbanie o dostępność narzędzi pracy i wyposażenie biura, współpraca z dostawcami usług.

Wymagania:

 • umiejętność sporządzania korespondencji w zakresie biznesowym,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (zwłaszcza pakiet MS Office),
 • mile widziane wykształcenie wyższe lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5 na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres - Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Podobne oferty pracy

Pracownika sekretariatu

Bieżąca obsługa administracyjna sekretariatu Prowadzenie dziennika korespondencji wychodzącej oraz przychodzącej Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów Przygotowywanie dokumentów firmowych Wykształcenie min. średnie Obsługa komputera MS Office, Exel,...

Firma: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "AGAD" sp. z o.o

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń

Data publikacji: 2022-01-24

Więcej informacji

Pracownik ds. obsługi sekretariatu

Zakres obowiązków: obsługa biurowo – administracyjna, odbieranie telefonów, przyjmowanie, rejestrowanie, nadawanie poczty, obsługa przesyłek kurierskich, zarządzanie obiegiem dokumentów, koordynacja podróży służbowych i przyjmowanie gości, bieżąca...

Firma: Aquarius Europe Sp. z o.o. Sp.k.

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-01-21

Więcej informacji

Sekretarka

Wśród Twoich zadań znajdą się: obsługa korespondencji firmowej, sortowanie, skanowanie i rejestracja dokumentów w wersji papierowej w systemie komputerowym, dystrybucja dokumentów wewnętrznych, przygotowanie korespondencji wychodzącej i zarządzanie jej...

Firma: Hasco-Lek S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Data dodania: 2021-12-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy