Sekretarka / Specjalista ds. administracyjnych

JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarka / Specjalista ds. administracyjnych
Opis stanowiska:
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz centrali telefonicznej
 • stały nadzór nad obiegiem dokumentów i właściwym przepływem informacji
 • organizacja i obsługa spotkań organizowanych w biurze
 • zaopatrywanie biura w artykuły spożywcze, chemiczne oraz biurowe
 • przygotowywanie pism służbowych
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • przyjazną atmosferę pracy
 • wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Sekretarka / Specjalista ds. administracyjnych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).

Podobne oferty pracy

Junior Process Officer with Norwegian

Would you like to work for financial institution, in an international team with opportunity to decide about your development path? We are now looking for operational employees to join a team responsible for loans in Norwegian unit. In Nordea, we know that great...

Firma: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. administracji i rozwoju

Zgodnie ze stanowiskiem. Godz. pracy 7-15. Umowa na 3 miesiące z możliwością przedłużenia Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: przy wykształceniu średnim niezbędne uprawnienia budowlane

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Lokalizacja: pomorskie / Słupsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Samodzielny referent / Specjalista

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagania kwalifikacyjne: Wykształcenie wyższe lub średnie; znajomość języka angielskiego; biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office; doświadczenie w pracy administracyjnej; umiejętność pracy pod presją...

Firma: Uniwersytet Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: JT S.A.

Data dodania: 2020-11-19

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy