Referent prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Zakopane
Ogłoszenie o naborze Nr 98659

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu mieści się na parterze. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie stron postępowania
 • analiza zgromadzonych dokumentów i prowadzenie korespondencji urzędowej
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • opracowanie pism, w celu udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • obsługa prawna inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy
 • umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty pracy

Referent w Dziekanacie Wydziału Chemii

Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów pierwszego i drugiego stopnia, obsługa studentów w zakresie przyjmowania i wydawania korespondencji kierowanej do dziekana oraz informowanie studentów o podjętych decyzjach, naliczanie,...

Firma: Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-05-23

Więcej informacji

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu czas pracy zgodnie z...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Starszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Praca w terenie na obszarze województwa mazowieckiego oraz praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Data dodania: 2022-05-13

Miejsce pracy: małopolskie / Zakopane