Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110382

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Bierze udział w pracach legislacyjnych dotyczących zagadnień związanych z ochroną roszczeń pracowniczych oraz finansowaniem z FGŚP świadczeń przysługujących pracownikom, innych niż wynikające z przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz opracowywaniu projektów założeń projektów ustaw i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych w tym zakresie, a także dotyczących: szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy, szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi, zapewnienia finansowania zadań z FGŚP.
 • Opracowuje projekty stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, przedkładanych w ramach uzgodnień wewnętrznych i konsultacji międzyresortowych.
 • Opracowuje projekty decyzji interpretacyjnych w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców na składane przez przedsiębiorców wnioski w sprawie obowiązku odprowadzania składek na FGŚP.
 • Przygotowuje projekty pełnomocnictw do wykonywania zadań w imieniu dysponenta FGŚP, w szczególności przez Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu, kierownictwo DF oraz przygotowuje projekty pełnomocnictw do wykonywania zadań w imieniu dysponenta FGŚP przez marszałków województw.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania prejudycjalne, przekazywane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w zakresie FGŚP.
 • Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Instytucjami Gwarancyjnymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych, w szczególności powiadamia odpowiednią instytucję gwarancyjną o dokonaniu wypłaty świadczeń pracowniczych ze środków FGŚP w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy zagranicznego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Opracowuje wyjaśnienia, interpretacje, odpowiedzi na wystąpienia dotyczące ochrony roszczeń pracowniczych i działalności FGŚP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ­Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • ­Znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Referent / Specjalista administracyjny

  Do obowiązków pracownika m.in. będzie należało: prowadzenie wszelkich spraw związanych z tokiem studiów, w tym m. in.: z rekrutacją na studia, przenoszeniem się i opuszczaniem Akademii przez studentów, sesjami egzaminacyjnymi, zakończeniem studiów,...

  Firma: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Referent / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych

  Stanowisko pracy ds. nadzoru i zapewnienia prawidłowości realizacji czynności kontrolnych Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę Oferujemy: stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, nowoczesne...

  Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2022-12-02

  Więcej informacji

  Starszy referent ds. kancelaryjnych

  Biuro Muzeum Jeśli jesteś osobą komunikatywną, która lubi pomagać, a multitasking nie jest Ci obcy oraz chcesz się realizować biorąc czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy to szukamy właśnie Ciebie! Zakres obowiązków: przyjmowanie i porządkowanie...

  Firma: MUZEUM WARSZAWY

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2022-11-30

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy