Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109866

Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, dyspozycyjnością. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • Odpowiada za przygotowanie propozycji decyzji we właściwych dla stanowiska obszarach (m.in. transport, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo) mających wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RP (także w obszarze stosunków dwu-i wielostronnych UE)
 • Uczestniczy w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych, samodzielnie podejmując decyzje o najlepszym sposobie osiągnięcia celu; przygotowuje instrukcje dla przedstawiciela RP, opiniuje, zgłasza uwagi, uczestniczy w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych
 • Wykonuje złożone analizy samodzielnie tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu właściwego dla stanowiska oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych
 • Uczestniczy w pracach koordynacyjnych z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi
 • Opiniuje co do zgodności z polityką europejską Rządu oraz przygotowuje propozycje rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady Rady Ministrów i Komitetu do Spraw Europejskich (KSE), a także przygotowuje materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w jednostkach sektora finansów publicznych lub w zakresie problematyki
integracji europejskiej, ekonomicznej, klimatycznej lub energetycznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” wydane przez ABW lub SKW lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu: integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu polityki klimatycznej lub energetycznej lub procesu decyzyjnego w UE, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, znajomość zasad funkcjonowania instytucji unijnych, podstaw ekonomii
 • Posiadanie umiejętności umiejętność analizowania, wnioskowania i konstruowania samodzielnych ocen, umiejętność przekazywania informacji na piśmie w jasnej i zwięzłej formie
 • Posiadanie kompetencji miękkich: kreatywność, komunikacja, współpraca, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie o profilu geograficzno-hydrologicznym, zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o żegludze śródlądowej, posiada prawo...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. ds. administracyjnych w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, zarządzanie, posiada...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, rachunkowość i finanse, inżynieria środowiska, zarządzanie posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2022-11-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy