Radca wojewody

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca wojewody
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 70596

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na trzecim piętrze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzorowanie prowadzenia spraw będących w zakresie zadań Oddziału Koordynacji Świadczeń
 • analizowanie raportów z monitoringu zadań, realizacji priorytetów, skarg, ponagleń, pozwów sądowych oraz tytułów wykonawczych oraz przedkładanie je Zastępcy Dyrektora Wydziału
 • współpraca z jednostkami i osobami odpowiedzialnymi za proces wymiany danych
 • organizowanie i planowanie szkoleń dla pracowników Oddziału w zakresie postępowań administracyjnych oraz zmian przepisów dotyczących świadczeń
 • kontrolowanie wdrażanych zmian w systemie SYGNITY na stanowiskach pracy
 • współpraca z innymi Wydziałami w zakresie naborów, ofert szkoleniowych, logistyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywaniu ryzyk
 • współpraca z kierownikami Oddziału w zakresie sprawozdań, raportów z realizacji zadań
 • współpraca z osobami decyzyjnymi w kontaktach z Instytucjami Zagranicznymi w koordynacji świadczeń społecznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w wydzielonych jednostkach samorządowych
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość rozporządzeń, decyzji i orzeczeń instytucji unijnych w zakresie koordynacji systemów świadczeń rodzinnych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie ulg
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawnych i praktycznych aspektów „kontroli zarządczej”
 • biegłe posługiwanie się prawnymi systemami informatycznymi

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2020-10-29

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy