Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76122

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku występuje permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i sądowo – administracyjne, w tym sporządza projekty postanowień oraz decyzji administracyjnych, wydawanych w ramach postępowań odwoławczych od decyzji Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • obsługuje prawnie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, sporządza opinie prawne w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego, a także udziela odpowiedzi na pisma w tych sprawach kierowane do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Departamentu
 • obsługuje postepowania odwoławcze od wyników oceny formalnej przeprowadzonej w ramach konkursów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w zakresie programów dofinansowanych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • opiniuje i współpracuje przy tworzeniu dokumentów zawierających stanowisko Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie dotyczącym aktualnego stanu prawnego dotyczącego właściwości Wydziału
 • udziela odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące ww. nadzoru
 • przygotowuje oraz przekazuje do Centrum Informacyjnego Rządu stanowiska oraz wyjaśnienia niezbędne do udzielenia odpowiedzi w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej lub stanowiska dotyczące odmowy udostępniania informacji publicznej w zakresie właściwości Wydziału
 • wykonuje inne polecenia przełożonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia związanego z prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym sporządzaniem decyzji administracyjnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych w zakresie niezbędnym do wydawania decyzji administracyjnych dot. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w tym dotacji, ordynacji podatkowej (przepisy działu III), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach
 • Kompetencji miękkie: myślenie analityczne, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Intellectual Property Patent Specialist

You will work with the JTI team based in Geneva, Switzerland on a daily basis and communicate with a global network of IP agents. The candidate we are looking for will for the first part of the year exclusively work on documenting the existing work procedures...

Firma: JTI GBS

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-21

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy