Radca ministra

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca ministra
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76394

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Realizuje zadania, we współdziałaniu z Biurem Komunikacji, w zakresie: organizacji konferencji prasowych, współpracy z mediami i wypowiedzi dla prasy, regularnego przekazywania informacji o podjętych działaniach Biura i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów, organizacji konferencji i wideokonferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami oraz wypowiedzi dla prasy;
 • Wspiera merytorycznie członka kierownictwa Ministerstwa, w sprawach związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem, w tym dotyczących: udziału w posiedzeniach Sejmu, Senatu, komisji sejmowych i senackich, przygotowywania materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Sejmu, Senatu, komisji sejmowych i senackich, przygotowania odpowiedzi, w tym przygotowywania odpowiedzi zbiorczych w sprawach dotyczących zakresu działania kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa, na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, wystąpienia posłów do PE, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji sejmowych i senackich, a także na wystąpienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach parlamentarnych;
 • Wspiera merytorycznie członka kierownictwa Ministerstwa, w sprawach związanych z udziałem w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Wspiera merytorycznie członka kierownictwa Ministerstwa, w sprawach związanych z organizacyjnym przygotowywaniem krajowych wyjazdów członka kierownictwa Ministerstwa;
 • Koordynuje sprawy z zakresu dialogu społecznego;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o wykonywaniu mandatu posła i senatora, o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej, o Radzie Ministrów, Regulaminu pracy Rady Ministrów
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość problematyki Ministerstwa Infrastruktury
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

  Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Analityk

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Sopot

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy