Radca ministra

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca ministra
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69017

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Tworzenie koncepcji i planowanie potrzeb Ministerstwa w zakresie informatyzacji oraz nadzór nad projektami związanymi z wdrażaniem nowych rozwiązań
 • Wdrażanie i utrzymanie zarządzania usługami IT Ministerstwa zgodnie z podejściem ITIL
 • Prowadzenie projektów informatycznych Ministerstwa w roli kierownika projektu, w tym kierowanie i rozliczanie pracy członków zespołów projektowych złożonych z przedstawicieli różnych komórek organizacyjnych
 • Przygotowywanie specyfikacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Planowanie i nadzorowanie zadań zapewniających dostęp do danych, informacji oraz bezawaryjnej pracy systemów informatycznych
 • Reprezentowanie Wydziału/Ministerstwa oraz współpraca z jednostkami i firmami zewnętrznymi w zakresie teleinformatyki
 • Nadzorowanie nadawania uprawnień i praw dostępu do systemów informatycznych oraz zasobów Ministerstwa
 • Wdrożenie i utrzymanie rozwiązań zapewniających efektywne zarządzanie majątkiem trwałym w zakresie IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub teleinformatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w zakresie zarządzania informatyką lub teleinformatyką, w tym rok w roli kierownika projektu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Ukończone szkolenie ITIL V3 Foundation
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci LAN/WAN
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Dobra organizacja pracy własnej i innych pracowników
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia: z zakresu Prawa zamówień publicznych, PRINCE2® Foundation, M_o_R® Foundation
 • Certyfikacja z zakresu bezpieczeństwa sieci, np. CCNA Exploration – Network Fundamentals, Routing Protocols and Concepts, LAN Switching and Wireless, Accesing the WAN
 • Udział przynajmniej w jednym przetargu publicznym w roli Przewodniczącego Komisji Zamawiającego

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2020-09-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy