Radca głównego inspektora

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca głównego inspektora
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76460

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opracowuje, we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych i naczelnikami delegatur terenowych GITD, projekt „Planu operacyjnego funkcjonowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz dokumenty, wynikające z tego planu;
 • Opracowuje, we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych GITD, dokumenty dotyczące rozwinięcia głównych stanowisk kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz przygotowuje do przemieszczenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego wraz z niezbędną liczbą pracowników GITD na zapasowe miejsce pracy;
 • Opracowuje i aktualizuje „Plan ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego” oraz nadzoruje jego realizację;
 • Opracowuje dane do projektu Planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w zakresie zadań operacyjnych realizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 • Opracowuje dokumenty dotyczące koordynacji procesu przygotowania GITD do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • Tworzy i aktualizuje bazy danych pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, planowanych do przemieszczenia na stanowiska kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz ministra właściwego do spraw transportu;
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentacje z zakresu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • Opracowuje projekt dokumentu zawierającego instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, a także projekt dokumentacji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej na stanowiskach z obszaru przygotowań obronnych lub ochrony informacji niejawnych;
 • Przeszkolenie na Wyższych Kursach Obronnych;
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "tajne" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne";
 • Wiedza z zakresu: ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej, aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
 • Kompetencje: komunikatywność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, myślenie analityczne; współpraca w zespole, samodzielność, organizacja pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności w zakresie realizacji zadań w obszarze obrony cywilnej.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy