Pracownik socjalny ds. pogłębionej pracy socjalnej do Działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych w tym w ramach realizacji projektu europejskiego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach

Pracownik socjalny ds. pogłębionej pracy socjalnej

do Działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych

w tym w ramach realizacji projektu europejskiego

 

Zadania na tym stanowisku:
 • rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • prowadzenie pogłębionej/zaawansowanej pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania, w tym zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.
 • monitorowanie działań podejmowanych przez klientów i zmian, jakie one przynoszą,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • opracowywanie wniosków w sprawach objętych kompetencją OPS,
Informacje dodatkowe
 • pracownicy ds. pogłębionej pracy socjalnej, co do zasady nie prowadzą postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej,
 • pracownik ds. pogłębionej pracy socjalnej pracuje ze średnio 15-20 środowiskami,
 • praca socjalna zgodnie z metodycznymi etapami, ze wsparciem metodyka pracy socjalnej, superwizora oraz zespołu doświadczonych pracowników socjalnych i psychologów.
Od kandydatów oczekujemy:
 • spełniania wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, czyli spełnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • kandydat ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013 r. na jednym z kierunków:
  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie.
 • minimum półroczne doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub innego specjalisty w Ośrodku Pomocy Społecznej, innej instytucji, organizacji pozarządowej pod warunkiem posiadania uprawnień (określonych w punkcie powyżej),
 • umiejętności obsługi systemu POMOST,
 • znajomości ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o ochronie zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. LibreOffice, MS Office).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Stanowisko: w zależności od doświadczenia zawodowego planowane jest zatrudnienie na stanowiska pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny lub specjalista pracy socjalnej

Wynagrodzenie zasadnicze: 4000,00 zł – 5000,00 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:
 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, ze wsparciem kierownika i pod regularną superwizją,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (LUX MED),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Data dodania: 2022-01-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy