Pracownik ds. zewnętrznej obsługi prawnej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. zewnętrznej obsługi prawnej

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IOR/125/03/21
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynacja umów z wykonawcami usług prawnych w zakresie: weryfikacji przedmiotu zamówienia, negocjacje przedstawionych wycen i terminów, odbiór przygotowanych opracowań, terminowe rozliczanie faktur za usługi prawne w systemie SAP w zakresie zgodności z zasadami kwalifikowania wydatków ze względu na źródło finansowania
 • koordynacja współpracy pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi, a wykonawcami usług prawnych finansowanych w ramach PT POIiŚ i PT CEF oraz źródeł innych niż fundusze UE,
 • udział w pracach związanych z zapewnieniem wsparcia prawnego dla projektów realizowanych w ramach Perspektywy Budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 (a także następnej perspektywie) oraz zarządzanie usługami wsparcia prawnego dla projektów realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 (a także następnej perspektywie),
 • przygotowywanie materiałów w postępowaniach zakupowych dla usług prawniczych w postaci umowy, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert na potrzeby zamówień udzielanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • udział w spotkaniach z wykonawcami usług prawnych, negocjacje stawek i postanowień umownych, przygotowywanie umów oraz aneksów do umów,
 • nadzór nad wykorzystywaniem budżetu poszczególnych umów,
 • przygotowywanie kompletnych materiałów na posiedzenia organów Spółki, w tym projektów uchwał, koordynacja procesu uzgadniania ostatecznego kształtu materiału,
 • przygotowywanie analiz, zestawień, opracowań dotyczących bieżących tematów zleconych przez dyrekcję biura lub zarząd
 • prowadzenie cyklicznej sprawozdawczości dotyczącej wykorzystania budżetu poszczególnych umów, wniosków o płatność, rejestrów spraw sądowych etc.
 • wsparcie dyrekcji oraz radców prawnych w zakresie wykonywanych czynności.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym na stanowiskach związanych z prawem lub administracją,
 • wiedza zawodowa w zakresie prawa i administracji, szczególnie w zakresie prawa zamówień publicznych, konstruowania i interpretacji umów
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Miejsce pracy zlokalizowane jest na parterze budynku. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Zakres zadań przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie...

Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-04-09

Więcej informacji

Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-03

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy