Pracownik ds. obsługi sekretariatu

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IRF/102/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie ewidencji i obiegu dokumentów w komórce organizacyjnej, w formie tradycyjnej oraz przy zastosowaniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • organizacja i obsługa logistyczna spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z udziałem kierownictwa komórki organizacyjnej,
 • zapewnienie narzędzi i zasobów niezbędnych do pracy kierownictwa komórki organizacyjnej,
 • prowadzenie i aktualizacja bazy informacji teleadresowej instytucji współpracujących ze Spółką,
 • koordynowanie wdrażania "polityki bezpieczeństwa informacji w Spółce" w zakresie obowiązującym w komórce organizacyjnej,
 • koordynowanie i nadzorowanie dokumentacji przewidzianej do archiwizacji,
 • sporządzanie analiz i danych do wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie potwierdzeń sald.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie w specjalności rachunkowość lub finanse,
 • 2 lata doświadczenia w obszarze księgowości,
 • wiedza zawodowa w zakresie rachunkowości,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności rachunkowość lub finanse,
 • doświadczenie w obsłudze systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • znajomość języka angielskiego.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Data dodania: 2022-05-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy