Pracownik Biurowy

Federacja Naukowa WSB-DSW to pierwsza w Polsce federacja naukowa powołana na mocy Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.

 

Jest to jednostka naukowa skupiająca cztery niepubliczne uczelnie akademickie. Jej celem jest synergia potencjału naukowego uczelni – jednostek uczestniczących, a współpraca pracowników naukowych i działania Federacji prowadzą do wytworzenia nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych

 

Federacja naukowa WSB-DSW poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:

Pracownik Biurowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: FED/2/2020

 

Główne zadania realizowane na stanowisku:
 • Obsługa kancelaryjna Prezydenta Federacji: organizacja spotkań, prowadzenie terminarza spraw, rezerwacja noclegów, sal oraz organizacja dojazdów,
 • Organizowanie terminowego obiegu dokumentów,
 • Prowadzenie terminowego rejestru zarządzeń Prezydenta,
 • Prowadzenie dokumentacji organów Federacji (w tym m.in. rejestru uchwał, podsumowań, protokołów),
 • Prowadzenie strony BIP Federacji,
 • Prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej,
 • Przygotowywanie korespondencji,
 • Współpraca z pracownikami uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji,
 • Obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Sprawozdawczość z realizacji zadań do Kierownika Biura Federacji.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów),
 • Praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Komunikatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista.
Naszym pracownikom oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • Ciekawą i samodzielną pracę w nowo powstającej jednostce naukowej, skupiającej uczelnie akademickie, należące do największego holdingu edukacyjnego w Polsce.
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osobowe będą przetwarzane także:
2. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:
1. Realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
2. W zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych.
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Data dodania: 2020-12-16

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy