Pracownik biura HR

O Firmie

 

Spragniony wyzwań? Dołącz do grupy, której sercem jest innowacja i przyczyniaj się do rewolucji motoryzacyjnej!

 

Ze swoimi 31000 pracownikami zlokalizowanymi w 25 krajach i z przychodami w wysokości 7,7 miliarda euro w 2020 roku. Plastic Omnium jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnych systemów zewnętrznych, systemów czystej energii i modułów front-end.

 

Pracownik biura HR
Location: Kleszczów (pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Tulipan Park Gliwice
Główne obowiązki:
 • wprowadzanie oraz aktualizacja danych w systemie (dokumentów związanych z zatrudnianiem, umów, aneksów, urlopów, ewidencji czasu pracy, innych dokumentów kadrowych)
 • udział w bieżących pracach administracyjno– biurowych,
 • kompletowanie oraz archiwizowanie dokumentacji kadrowej,
 • wsparcie pracowników Biura HR.
Oczekiwania:
 • dyspozycyjność (praca w pełnym wymiarze)- preferowani studenci,
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Word, Excel,
 • cechy osobowości, takie jak: odpowiedzialność i staranność przy wykonywaniu przydzielonych zadań,
 • mile widziane zainteresowanie tematyką prawa pracy i sprawami pracowniczymi,
 • język angielski min. B1

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych, które są lub mogą być prowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM, tj.: Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000031061) orazPlastic Omnium Auto sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000393038), w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych tym podmiotom w tym celu.

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Plastic Omnium Auto Exteriors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1, 44-164 Kleszczów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031061 („Plastic Omnium Auto Exteriors”);
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM;
 3. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i lit. c (wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Plastic Omnium Auto Exteriors oraz, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, innych spółek z grupy PLASTIC OMNIUIM;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na zachowanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy liczonego od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych;
 7. bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem i nawiązania zatrudnienia;
 9. ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego Plastic Omnium Auto Exteriors;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.”

Podobne oferty pracy

HR Administrative Associate

LOCATION: entire Poland as the role is fully remote (not only Warsaw) POSITION SUMMARY We are currently looking to hire a HR Administrative Associate (remote) to join our growing Global Delivery Centre team. This team strives to help business operations to scale...

Firma: Velocity Global Poland

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Pracownik ds. administracji liniowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w celu rozliczenia czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z obsługą pracowników w celu spełnienia wymogów...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-05-18

Więcej informacji

Specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Kadr, Szkoleń i BHP Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: Prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z przebiegiem stosunku pracy (akta osobowe pracowników), Przygotowywanie niezbędnych dokumentów...

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o.

Data dodania: 2022-04-27

Miejsce pracy: śląskie / Kleszczów (pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Tulipan Park Gliwice

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy