Pracownik administracyjny

Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Pracownik administracyjny
Miejsce pracy: Lublin

w Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie kierunkowe;
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, Youtube, Twitter itd. (warunek konieczny);
 • sprawna obsługa narzędziami do monitoringu działań w SM (warunek konieczny);
 • znajomość programów do edycji zdjęć i grafik (mile widziane);
 • znajomości menadżera reklam (FB i Google);
 • znajomość języka angielskiego (mile widziana);
 • znajomość najnowszych trendów;
 • umiejętność skutecznej komunikacji, rozmowy z klientem, przekonywania go do proponowanej wizji kreatywnej;
 • dokładność i sumienność; dyspozycyjność;
 • umiejętność wykorzystywania smartfona do tworzenia contentu do mediów społecznościowych. Umiejętność pisania notatek prasowych.
Zakres zadań na ww. stanowisku:
 • tworzenie contentu na kanały SM, krótkie, angażujące treści;
 • tworzenia tekstów zgodnie z wytycznymi SEO;
 • publikowanie postów;
 • analiza działań w kanałach SM i monitorowanie wyników;
 • śledzenie trendów w komunikacji online/social media;
 • monitorowanie rynku i działań marek konkurencyjnych w kanałach SM;
 • realizacja i optymalizacja kampanii i ich rozliczanie (w ramach FB Ads, Google Ads);
 • podejmowanie inicjatyw w działaniach mających na celu kreowanie i dbanie o wizerunek uniwersytetu;
 • prowadzenie profili mediów społecznościowych KUL w języku polskim i angielskim;
 • rozliczanie dokumentów księgowych związanych z mediami społecznościowymi;
 • przygotowanie i wdrażanie kampanii content marketingowych;
 • konsultacje i szkolenie pracowników prowadzących grupy lub fanpagee akademickie.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • portfolio: własne projekty, kampanie, fanpagee
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Data dodania: 2021-05-03

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy