Podinspektor

Ogłoszenie numer: 7122672, z dnia 2022-06-15

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Administracyjny

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 62/2022

liczba etatów: 1


wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalnością archiwalną lub wyższe inne wraz z tytułem zawodowym technik archiwista lub wyższe inne wraz z kursem archiwalnym I i II stopnia

 
Zakres obowiązków podinspektora ds. informacji europejskiej:
 • przyjmowanie, opracowywanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przekazanych do archiwum zakładowego
 • udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania oraz ekspertyzy
 • przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego
 • prowadzenie ewidencji Archiwum Zakładowego
 • opracowywanie i aktualizacja elektronicznych baz danych dot. zasobu w archiwum zakładowym
 • obsługa systemu klasy EZD w zakresie archiwizacji dokumentów w postaci tradycyjnej – papierowej oraz dokumentów elektronicznych
 • wpieranie zadań Koordynatora czynności kancelaryjnych (funkcja doradcza w zakresie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym prowadzenie szkoleń)
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów dot. postępowania z dokumentacją występująca w administracji tj. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kpa
 • umiejętność obsługi systemów klasy EZD
 • znajomość pakietu MS Office w tym Word i Excel na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu
 • efektywna komunikacja w zakresie obsługi klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, dokładność, skrupulatność
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu województwa
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).  „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
  • zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
   Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Podobne oferty pracy

Specjalista w Wydziale Wsparcia i Archiwizacji Dokumentacji

Będziesz odpowiedzialny za: prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów w zakresie czynszów i kosztów sporządzanie planów w zakresie kosztów czynszów i kosztów monitorowanie realizacji budżetu kosztów infrastrukturalnych przygotowywanie umów i aneksów...

Firma: Bank Pocztowy S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-06-23

Więcej informacji

Specjalista ds. Archiwalnych

I. Miejsce świadczenia pracy: Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127 II. Zatrudnienie na postawie umowy o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy. III. Z naszej strony oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stałe...

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-06-16

Więcej informacji

Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego, czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;, praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych, obsługa Sali wglądowej – przygotowywanie...

Firma: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-06-14

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Data dodania: 2022-06-15

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy