Podinspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do dnia 31.12.2021 r. do godz. 16.00

Numer referencyjny: 34/2021


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • wprowadzanie do SI POMOST danych niezbędnych do realizacji przyznanych świadczeń,
 • drukowanie projektów decyzji,
 • prowadzenie analizy wydatkowania środków i przedstawianie wniosków,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu zrealizowanych świadczeń,
 • wydawanie i rejestrowanie zaświadczeń,
 • obsługa świadczeń nienależnie pobranych,
 • wykonywanie działań z zakresu realizacji świadczeń i organizowania pomocy w formie rzeczowej, w tym m.in.
  • rejestrowanie i wydawanie pomocy rzeczowej,
  • współpraca z NGO w zakresie wydawania pomocy rzeczowej,
  • rejestrowanie skierowań do organizacji pozarządowych,
  • analiza wykorzystania przez świadczeniobiorców skierowań.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Praca w pokoju wieloosobowym. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu konkursu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej (zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

 

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie,
 • minimum 2-letni staż pracy,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego (MS Office / Libra Office – bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego i programów do edycji dokumentów).
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej, w tym znajomość zagadnień z zakresu procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe na kierunkach społecznych (polityka społeczna, prawo administracyjne, socjologia, praca socjalna) lub ekonomicznych,
 • staż w pomocy społecznej i/lub 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej i/lub 1 rok stażu pracy na stanowisku urzędniczym,
 • umiejętność statystycznej analizy danych,
 • doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze klienta,
 • biegła znajomość SI POMOST,
Pożądane kompetencje:
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 • szybkość i efektywność działania,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność,
 • komunikatywność,
 • sumienność w realizacji zadań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 4100,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (LUX MED),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. organizacyjnych

Opis stanowiska: Wsparcie organizacyjne departamentu w realizowanych projektach Organizacja i kontrola terminowego przepływu informacji oraz obiegu dokumentów Przygotowywanie raportów, zestawień, prezentacji Organizacja oraz rozliczanie służbowych wydatków i...

Firma: Polkomtel Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. back office z językiem niemieckim

Zadania: Rozwiązywanie spraw pomiędzy sprzedającym a kupującym Komunikacja z klientami w języku niemieckim oraz angielskim Bazowanie na procedurach i regulaminie firmy Czego oczekujemy: Dobrej znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B2 Dobrej...

Firma: Majorel Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista w Departamencie Operacji i Administracji

Będziesz odpowiedzialny za: Wsparcie Departamentu sprzedaży w przygotowaniu dokumentacji leasingowej oraz obsłudze transakcji. Porządkowanie, rejestrację, archiwizację oraz skanowanie dokumentacji leasingowej. Wspieranie zespołu w codziennych zadaniach...

Firma: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Data dodania: 2021-12-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa