Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 88152

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.


Stanowisko pracy usytuowane na trzecim piętrze budynku KPP Kołobrzeg, w pokoju jednoosobowym, wyposażonym w sprzęt biurowy i komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.


Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, a także w zakresie ochrony fizycznej.
 • Okresowo kontroluje ochronę informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji oraz ewidencjonowanie materiałów i obiegu dokumentów.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • Opracowywuje i aktualizuje plan ochrony jednostki oraz nadzoruje jego realizację według obowiązujących przepisów.
 • Prowadzi postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające, a także wydaje poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w stosunku do policjantów i pracowników oraz kandydatów do służby i pracy w Policji.
 • Prowadzi postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające, a także wydaje poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w stosunku do policjantów i pracowników oraz kandydatów do służby i pracy w Policji,
 • Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 • Sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii tajnej w jednostce.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Wiedza z zakresu przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Policji oraz ustawy o służbie cywilnej.
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne".
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych.
 • Komunikatywność, rzetelność, terminowość i dokładność w wykonywaniu obowiązków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

  Data dodania: 2021-11-23

  Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Kołobrzeg

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy