Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - Praca biurowa, w systemie jednozmianiowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym; - Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych; - Pomieszczenie biurowe znajduje się na pierwszym piętrze budynku, budynek nie posiada windy, posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Tylko wejście do budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych (podjazd).

Zakres zadań

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej
 • Zapewnienie ochrony informacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne
 • Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji
 • Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemie ODN
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych jednostki oraz nadzorowanie jego realizacji według obowiązujących przepisów
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa policjantom, pracownikom oraz kandydatom do służby lub pracy w Komendzie
 • Sporządzanie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych wynikających z ww. ustawy
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy
 • skuteczna komunikacja, umiejętność organizacji pracy zespołowej
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • koncepcyjne myślenie
 • systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • kreatywność i obowiązkowość
 • dobra organizacja pracy
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnice państwową, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • doświadczenie zawodowe w pracy z dokumentami niejawnymi
 • biegła obsługa komputera (Open Office, środowisko Windows)

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Data dodania: 2021-04-08

Miejsce pracy: wielkopolskie / Grodzisk Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy