Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Nysie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Nysa
Ogłoszenie o naborze Nr 87657

Warunki pracy

Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów). Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca administracyjno-biurowa  przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym środków bezpieczeństwa fizycznego w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do informacji niejawnych
 • Zapewnienie ochrony sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne w celu ustalenia rozliczalności, dostępności i poufności tych danych
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do kandydatów, policjantów i pracowników Policji w celu ustalenia czy dana osoba daje rękojmie zachowania tajemnicy
 • opracowywanie i uaktualnianie planów ochrony informacji niejawnych w KPP i w jednostkach podległych i w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz sporządzanie corocznych sprawozdań ze stanu ochrony informacji niejawnych w celu zabezpieczenia fizycznej ochrony informacji niejawnych
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów ochrony tych informacji w celu wyeliminowania powstających nieprawidłowości w tym zakresie
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu egzekwowania zasad określonych w tym obszarze, w celu doskonalenia zawodowego i podniesienia świadomości prawnej policjantów i pracowników
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji niejawnych, w celu określenia możliwości utraty wytwarzanych i posiadanych informacji
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób posiadających uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub im je cofnięto w celu udostępniania dostępu do informacji niejawnych wyłącznie osobom uprawnionym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67)
 • dokładność, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie przez ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne wydane przez ABW/SKW

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Data dodania: 2021-11-16

Miejsce pracy: opolskie / Nysa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy