Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76876

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,


- praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie,


- praca przy sztucznym oświetleniu,


- stanowisko zlokalizowane jest na 2 piętrze 


urzędu,


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z


niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • koordynuje realizaję zadań obronnych w archiwum,
 • realizuje zadania dotyczące zarządzania kryzysowego,
 • opracowuje i aktualizuje plan operacyjny funkconowania archiwum,
 • opracowuje procedury reagowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego,
 • pełni funkcję Kierownika stałego dyżuru,
 • prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw związanym z ochroną informacji niejawnych
 • Przeszkolenie w zakresie informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW (SKW)
 • Znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów dotyczących powszechnego obowiązku obrony RP
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętność wykonywania prezentacji w programie Powerpoint

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Data dodania: 2021-04-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy