Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Stare Babice
Ogłoszenie o naborze Nr 73610

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;


- brak windy osobowej;


- budynek bez podjazdów dla osoby niepełnosprawnej;


- pomieszczenie bez urządzeń kilimatyzacyjnych;


- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie poszerzonych i zwykłych postepowań sprawdzających.
 • Kontrolowanie obiegu i przechowywania dokumentów niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z tematyki ochrony informacji niejawnych.
 • Nadzór nad składnicą akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Posiadanie ważnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla pełnomocników ds. informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

  Data dodania: 2021-01-28

  Miejsce pracy: mazowieckie / Stare Babice

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy