Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Stare Babice
Ogłoszenie o naborze Nr 72970

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;


- brak windy osobowej;


- budynek bez podjazdów dla osoby niepełnosprawnej;


- pomieszczenie bez urządzeń kilimatyzacyjnych;


- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie poszerzonych i zwykłych postepowań sprawdzających.
 • Kontrolowanie obiegu i przechowywania dokumentów niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z tematyki ochrony informacji niejawnych.
 • Nadzór nad składnicą akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Posiadanie ważnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla pełnomocników ds. informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Staż urzędniczy

  Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

  Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

  Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

  Data dodania: 2021-01-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Stare Babice

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy