Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 84692

Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach.Sporadyczne wyjazdy w teren( Kuratorium ma 4 Delegatury).Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Kuratorium zajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Mazowieckiej 25 IX piętro (jest winda , nie ma podjazdu). Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.


 


 

Zakres zadań

 • ochrona informacji niejawnych i kontrola wewnętrzna przestrzegania przepisów w tym zakresie,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postepowań sprawdzających oraz kontrolnych postepowań sprawdzających związanych z poświadczeniem bezpieczeństwa dla pracowników,
 • przygotowanie informacji i opinii w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • dodatkowe zadania z zakresu spraw obronnych, a w szczególności: planowanie zadań obronnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonywania; opracowanie i aktualizacja dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny; realizacja zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz funkcjonowaniem stałego dyżuru;
 • dodatkowe zadania z zakresu zadań inspektora ochrony danych osobowych, a w szczególności: informowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz pracowników Kuratorium, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z zarządzaniem bezpieczeństwem lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zarządzaniem bezpieczeństwem
 • obywatelstwo polskie,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą tajne,
 • aktualne przeszkolenie w zakresie pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Data dodania: 2021-09-21

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy