Oskarżyciel skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oskarżyciel skarbowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72420

Warunki pracy

- praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, siedząca,
z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca w - - trzykondygnacyjny budynek urzędu bez windy, oświetlenie sztuczne i naturalne.zespole pod presją czasu, czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz prowadzeni dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości.
 • Sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego.
 • Orzeka w toku postępowań przygotowawczych w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • umiejętność argumentowania
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • znajomość przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Postępowania Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-12-29

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Data dodania: 2020-12-18

  Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy