Operator ksiąg wieczystych

Ogłoszenie numer: 7655994, z dnia 2022-11-09

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

OGŁOSZENIE

 

o naborze na stanowisko operator ksiąg wieczystych

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Ilość wolnych miejsc – 1 (umowa na czas określony w celu zastępstwa)

 

Operator ksiąg wieczystych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • praca w Archiwum Sądu, wykonywanie czynności związanych z obsługą Archiwum,
 • przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do Archiwum Państwowego,
 • tj. paginowanie, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, pakowanie,
 • przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,
 • inne czynności pomocnicze wynikające ze specyfiki pracy na danym stanowisku.

Wymagania

 • wykształcenie – średnie,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego
  dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  oraz kwalifikacje
 • oświadczenia:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zapoznaniu
  się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających
  się o zatrudnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oferuje:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja);
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport;

W przypadku osób, które pracowały w Sądownictwie bądź w Prokuraturze mile widziane złożenie opinii służbowej o przebiegu pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty pracy należy składać osobiście w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, ul. Miodowa 21, p. IV, pok. 1 w terminie od dnia 18 października 2022 r. do dnia 10 listopada 2022r., bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie al. „Solidarności 58, 00-240 Warszawa. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór:

Postępowanie kwalifikacyjne będzie obejmowało:

 • selekcję złożonych dokumentów,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona dnia 17 listopada 2022 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Archiwum Zakładowego

(Pion Wsparcia/ Dział Administracyjny/ Wydział Archiwum Zakładowego) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu...

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Ul. Dąbrowszczaków 9

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny Specjalista Archiwum

Opis stanowiska: prowadzenie archiwum zakładowego Spółki, przyjmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w archiwum oraz prowadzenie jej ewidencji, brakowanie akt kat. „B" po terminach ich obowiązkowego przechowywania...

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Instalatorów

Data publikacji: 2022-11-29

Więcej informacji

Pracownik ds. archiwizacji i czynności kancelaryjno-archiwalnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowanie, udostępnianie i ochrona dokumentacji zgromadzonej w Spółce, nadzorowanie przebiegu postępowania z dokumentacją archiwalną, prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, koordynowanie procesów...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-11-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data dodania: 2022-11-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

  Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

  Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Dodano: dzisiaj

Więcej ofert pracy