Naczelnik Działu Gospodarki Materiałowej i Zamówień

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:

 

Naczelnik Działu Gospodarki Materiałowej i Zamówień

Miejsce pracy: Zielona Góra
numer referencyjny: WZ/IZ/37/04/21
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Działu,
 • monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji zadań Działu,
 • nadzór nad stanem potrzeb materiałowych oraz stanem zapasów Zakładu,
 • nadzór nad gospodarką odpadami, w tym nad klasyfikacją odpadów oraz nad gospodarką majątkiem obrotowym Spółki,
 • nadzór nad sporządzaniem i rozliczaniem zamówień do umów zakupowych w zakresie zakupu materiałów, przedmiotów nietrwałych i gotowych środków trwałych. Nadzór nad realizacją umów centralnych na dostawy,
 • nadzór nad przetwarzaniem danych dotyczących gospodarki materiałowej oraz kontrola dokumentów obrotu materiałowego,
 • nadzór nad kompletowaniem i archiwizacją dokumentów obrotu materiałowego, gospodarki materiałowej, zakupów i zamówień,
 • nadzór nad obsługą gospodarczą Zakładu oraz Biura Zakładu w zakresie zaopatrzenia i ewidencji materiałów i przedmiotów nietrwałych,
 • nadzór nad opracowaniem lokalnych planów i harmonogramów zamówień, sporządzaniem specyfikacji / warunków zamówienia oraz prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień lokalnych,
 • nadzór nad aktualizowaniem oraz wdrażaniem zmian przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane wyższe w specjalności administracja lub zarządzanie,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji lub zamówieniach publicznych, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie prawa, zamówień publicznych, administracji i gospodarki materiałowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Szczegóły ogłoszenia

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy