Młodszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 98075

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, w tym: sporządza pisma w sprawie, przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, bierze udział w postępowaniach odwoławczych, analizuje składane odwołania i przekazuje je do organu wyższego stopnia
 • prowadzi sprawy w związku z pełnieniem przez wojewodę funkcji wierzyciela należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, w tym m.in. współpracuje z organami właściwymi i komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie monitorowania spłat nienależnie pobranych świadczeń, występuje do organów właściwych o potrącenie nienależnie pobranych świadczeń, wystawia upomnienia wzywające do wykonania obowiązku orzeczonego decyzją o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, wystawia tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń w trybie egzekucji administracyjnej
 • występuje do właściwych instytucji zagranicznych o zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz informuje te instytucje o spłacie należności
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności, w tym sporządza wezwania do uzupełnienia wniosku o ulgę oraz weryfikuje aktualną sytuację materialno-bytową rodziny, przygotowuje postanowienia / decyzje w przedmiocie wniosku o udzielenie ulgi
 • współpracuje z właściwymi instytucjami zagranicznymi oraz instytucjami krajowymi w zakresie odzyskiwania świadczeń nienależnie pobranych poza granicami kraju

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – tytuł I, tytuł II, tytuł III – rozdział 8, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – tytuł I, tytuł II, tytuł IV – rozdział 3
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kpa
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym
 • umiejętność efektywnej komunikacji, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne, dokładność, samodzielność, systematyczność, dobra organizacja pracy własnej i umiejętność zarządzania czasem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2022-05-05

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań