Młodszy specjalista

Archiwum Państwowe w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 86490

Warunki pracy

- praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z wykonywaniem prac konserwatorskich, przenoszenie obciążników do prostowania obiektów


- praca z prasą introligatorską, której zamknięcie i otwarcie wymaga siły fizycznej


- duża część prac konserwatorskich wymaga pozycji siedzącej


- kontakt z kurzem archiwalnym mogącym powodowac alergie,


- możliwośc narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły


- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych


- narzędzia i materiały pracy: sprzęt i materiały do konserwacji, sprzęt komputerowy
Zakres zadań

 • Przygotowuje i scala dokumenty poddawane procesowi masowego odkwaszania oraz przygotowuje cząstkowe raporty z procesu
 • Przyjmuje oraz zwraca materiały do pracowni masowego odkwaszania papieru
 • Prowadzi ewidencję oraz weryfikuje kompletność przejętych materiałów
 • Prowadzi prace związane z dezynfekcją zasobu, obsługą komory (załadunek i rozładunek akt) oraz ewidencjonuje prace dotyczące fumigacji zbiorów
 • Współpracuje i przygotowuje korespondencję dotyczącą kontroli jakości procesu odkwaszania
 • Wysyła próbki płynu do Kliniki Papieru celem potwierdzenia skuteczności masowego odkwaszania akt
 • Współuczestniczy w typowaniu materiałów archiwalnych do odkwaszania z zasobu Centrali, Oddziałów zamiejscowych oraz 6 przydzielonych archiwów w kraju
 • Realizuje zamówienia na materiały eksploatacyjne oraz specjalistyczne opakowania ochronne dla potrzeb pracowni konserwacji masowej
 • Udziela podmiotom zewnętrznym informacji i wskazówek dotyczące metod ratowania zbiorów archiwalnych
 • Przeprowadza liofilizację zalanych akt (obsługa urządzenia)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu historii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w państwowej służbie archiwalnej
 • Znajomość ustawy archiwalnej
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność, odpowiedzialność
 • Komunikatywność, umiejętność argumentacji oraz rozwiązywania konfliktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Szkolenie związane z ratownictwem archiwalnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Doświadczenie w obszarze związanym z procesami konserwacji masowej zbiorów archiwalnych lub w obszarze związanym z dezynfekcją zbiorów archiwalnych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Archiwum Państwowe w Katowicach

Data dodania: 2021-10-26

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy