Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81246

Warunki pracy

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Weryfikacja wprowadzonych danych i generowanie niepowtarzalnych numerów rejestracyjnych dla podmiotów w Europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych EUDAMED oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie
 • Przekazywanie danych pochodzących ze zgłoszeń oraz informacji zawartych w certyfikatach zgodności wydanych przez jednostki notyfikowane do europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych EUDAMED
 • Gromadzenie i systematyka informacji o zawieszonych lub wycofanych certyfikatach zgodności oraz prowadzenie wykazu informacji o zawieszonych lub wycofanych certyfikatach zgodności wydanych przez jednostki notyfikowane w urzędowym publikatorze teleinformatycznym
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie certyfikatów z jednostkami notyfikowanymi, organami kompetentnymi państw członkowskich oraz podmiotami zewnętrznymi
 • Śledzenie zmian przepisów prawnych dotyczących wyrobów medycznych oraz przepisów regulujących prawo administracyjne w ramach samokształcenia
 • Przygotowywanie spraw zakończonych do zdania do archiwum Urzędu poprzez właściwe oznakowanie i przygotowanie protokołów zdawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Znajomość przepisów ustawy o wyrobach medycznych oraz towarzyszących rozporządzeń
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia, negocjowania, rozwiązywania problemów, działania w stresie, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w obszarze administracji publicznej oraz znajomość nomenklatury wyrobów medycznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach) Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy...

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Pracownikom oferujemy: - dodatek za wieloletnią pracę w...

Firma: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2021-07-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy