Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80112

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • Dokonywanie analiz w zakresie dochodów budżetowych na podstawie danych otrzymanych z pomocniczych rejestrów operacyjnych oraz analizowanie stanu należności z tytułu nieopłaconych not odsetkowych naliczonych od nieterminowo wniesionych opłat rocznych,
 • Naliczanie odsetek z tytułu dokonania nieterminowych płatności za opłaty roczne produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, wystawianie not odsetkowych i tytułów egzekucyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z windykacją nieopłaconych przez podmioty odpowiedzialne not,
 • Prowadzenie baz danych Wydziału dot. należności,
 • Podpinanie rachunków bankowych kontrahentów do otrzymanych i wysyłanych płatności,
 • Przygotowywanie dla podmiotów odpowiedzialnych zestawień potwierdzających wpływ na rachunek bankowy Urzędu otrzymanych środków finansowych związanych z działalnością statutową,
 • Wyjaśnianie z komórkami organizacyjnymi, podmiotami odpowiedzialnymi oraz bankami skomplikowanych i złożonych spraw dotyczących należności z tytułu opłat statutowych,
 • Przygotowywanie korespondencji w języku polskim i angielskim do komórek organizacyjnych Urzędu oraz podmiotów odpowiedzialnych wnoszących opłaty statutowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Systematyczność w pracy
 • Dokładność
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy