Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76125

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • prowadzenie i koordynacja procesu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego w procedurach europejskich z Polską jako krajem referencyjnym (RMS) oraz zainteresowanym (CMS)
 • przygotowywanie postanowień i decyzji Prezesa Urzędu,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi, ekspertami zewnętrznymi i organami administracji publicznej
 • przygotowywanie wniosku Prezesa Urzędu o wszczęcie procedury wyjaśniającej, jeżeli w toku procedury zdecentralizowanej lub wzajemnego uznania powstały uzasadnione wątpliwości, iż pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, lub zmiana danych objętych tym pozwoleniem, lub zmiana dokumentacji będących podstawą wydania tego pozwolenia, może spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (farmaceutyczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość Prawa farmaceutycznego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność koordynowania prowadzonego postępowania,
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa