Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72864

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • Prace pomocnicze związane z obiegiem dokumentacji w DNB, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwizacji, porządkowanie dokumentacji, segregowanie akt i ich kwalifikacja, układanie akt , opisywanie teczek aktowych, ewidencjonowanie akt w formie spisów zdawczo-odbiorczych lub protokołów zdawczo-odbiorczych
 • Wprowadzanie danych do komputerowej EZD w tym wprowadzanie, uzupełnianie, zbieranie, archiwizowanie i przekazywanie danych pracownikom, komórkom organizacyjnym lub podmiotom
 • Wykonywanie czynności związanych z dokumentacją w procesach realizowanych w DNB
 • Sporządzanie okresowych analiz, zestawień i sprawozdań z działalności DNB
 • Łączenie rozmów telefonicznych do kierownictwa i pracowników departamentu w tym łączenie rozmów w języku angielskim, pośredniczenie w służbowych kontaktach zewnętrznych kierownictwa Departamentu i udzielanie informacji telefonicznych w tym w języku angielskim

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces)
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją Urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja, radzenie sobie z presją czasu, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w warunkach stresu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Staż urzędniczy

  Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

  Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

  Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-20

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-20

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-05

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy