Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 86606

Warunki pracy

Czynniki szczególne: praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: Klienci urzędu, instytucje społeczno-kulturalne, jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa, itp.


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych ze współpracą Wojewody z przedstawicielami instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych, samorządowych, urzędów centralnych itp
 • formułowanie pism i wystąpień okolicznościowych dla Kierownictwa Urzędu
 • przygotowywanie materiałów i analiz o tematyce społeczno-kulturalnej
 • organizowanie spotkań Wojewody z przedstawicielami instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych, samorządowych, urzędów centralnych itp.
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją uroczystości z udziałem kierownictwa Urzędu
 • organizacja spotkań i konferencji krajowych i zagranicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętności prezentowania argumentacji, kreatywność, dyspozycyjność, łatwość, poprawność i zwięzłość w pisaniu tekstów okolicznościowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jednego z języków obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej komunikatywnie

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2021-10-27

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy