Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59A

Termin składania CV: 14 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane w zakresie nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, prawnych lub pokrewnych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • z łatwością porusza się w obszarze przepisów prawa,
 • wykazuje się znajomością  przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Prawa wodnego a także Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest dokładny, systematyczny i terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska, prawa, lub pokrewnym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • realizowanie zadań z zakresu ocen wodnoprawnych,
 • współtworzenie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz ich aktualizowanie w zakresie odstępstw od celów środowiskowych,
 • przygotowywanie i aktualizowanie list inwestycji, o których mowa w art. 318 ust.1 oraz 435 ustawy Prawo Wodne.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie o profilu geograficzno-hydrologicznym, zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o żegludze śródlądowej, posiada prawo...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. ds. administracyjnych w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, zarządzanie, posiada...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, rachunkowość i finanse, inżynieria środowiska, zarządzanie posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Data dodania: 2022-11-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Żelazna 59A

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy