Młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Numer ogłoszenia: Katowice/21/75

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 23.12.2021 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • analiza i weryfikacja pod kątem zgodności wartości wykazanej w dokumentacji rozliczeniowej a sprawozdanej do właściwego Oddziału Funduszu (dokumentacja dotycząca zakupu wyrobów medycznych, produktów leczniczych bądź realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, co do których konieczność rozliczenia należy udokumentować fakturą/rachunkiem),
 • analiza wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń,
 • rozpatrywanie wniosków o wypłatę wynagrodzenia w trybie art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • uczestniczenie w postępowaniach (konkursy ofert, rokowania) w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne oraz postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej),
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom ubiegającym się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej).
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne lub średnie medyczne
 • lata pracy zawodowej: przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 320 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 290 z późn. zm.)
 • wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • wiedza dotycząca pracy biurowej i administracyjnej oraz funkcjonowania sekretariatu,
 • wiedza i doświadczenie w obsłudze Rejestru endoprotezoplastyki,
 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu Microsoft Office),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • samodzielność, sumienność i dokładność,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Data dodania: 2021-12-17

Miejsce pracy: śląskie / Katowice