Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

Poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: M/S/DUP/2021
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania I / II, w szczególności:

 • Opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i ich zmian,
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,
 • Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami,
 • Udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
 • weryfikacja formalna wniosków,
 • ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
 • weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
 • bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),
 • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
 • Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków Programu          Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
 • Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych,
 • Przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie,
 • Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,
 • Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów,
 • Udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian            przepisów w tym zakresie,
 • Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań,
 • Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań,
 • Współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu Usług Proinnowacyjnych (DPU) oraz innych powierzonych zadań,
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań,
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentów.
Wymagania:

Wykształcenie: Wyższe (minimum licencjat)


Doświadczenie:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie związane z kontraktowaniem programów/projektów

Wiedza:

 • Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych
 • Znajomość zasad pomocy publicznej
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)
 • Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych)

Umiejętności:

 • Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji i planowania
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Gotowość do podróży służbowych

Niekaralność za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom


Wymagania pożądane

Wykształcenie: Wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin


Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Min. 3 lata doświadczenia pracy w zakresie przygotowywania lub kontraktowania programów/projektów, lub w realizacji programów/projektów finansowanych z funduszy europejskich, lub w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie
 • Znajomość celów i sposobu realizacji działań/poddziałań POIR, w szczególności merytorycznych kryteriów wyboru projektów
 • Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego

Wiedza:

 • Znajomość tematyki funduszy europejskich, w szczególności EFRR
 • Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych
 • Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)

Umiejętności:

 • MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu, itp.)
 • Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych)
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. procesów magazynowych (praca biurowo-magazynowa)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie : wprowadzanie danych do systemu wyszukiwanie zasobów i informacji w operacjach magazynowych i systemie kontrola poprawności wprowadzonych danych generowanie raportów i zestawień w...

Firma: Spedimex Sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie / Stryków

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. Administracyjnych na budowie

Opis stanowiska: Koordynacja bieżących spraw administracyjnych biura budowy; Wsparcie procesu kalkulacji i negocjacji; Weryfikowanie faktur zgodnie z wytycznymi; Organizowanie i udział w negocjowaniu umów z kontrahentami; Sortowanie, porządkowanie oraz...

Firma: Grupa ERBUD

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Kołbaskowo

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Pracownik ds. administracji

Twoje zadania: Obsługa transportowa firmy – funkcja kierowcy samochodu osobowego/busa Obsługa floty samochodowej: przeglądy, naprawy, ubezpieczenia, szkody komunikacyjne, wymiany opon Dbanie o stan techniczny i wizualny samochodów służbowych Wprowadzanie...

Firma: FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Staff Partners

Data dodania: 2021-10-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy