Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84357

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Ocenia dokumentację chemiczno-biologiczno-farmaceutyczną złożoną w procesach zmian porejestracyjnych w procedurze narodowej i rerejestracji dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (z wyłączeniem produktów krwiopochodnych i immunologicznych) w tym dokumentację uzupełniającą i dokumentację składaną w ramach odwołań, zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu procedurami pod nadzorem eksperta, starszego eksperta i/lub bezpośredniego przełożonego
 • Udziela podmiotowi odpowiedzialnemu informacji na temat kwalifikacji zmian i wymaganej dokumentacji związanej z procesem zmian porejestracyjnych
 • Przedkłada bezpośredniemu przełożonemu okresowe sprawozdania z wykonanej pracy
 • Realizuje prace zlecone przez zwierzchnika związane z zagadnieniami dotyczącymi procesów prowadzonych przez Wydział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (mgr farmacji, chemii, biologii lub pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość Prawa Farmaceutycznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenia Komisji (WE) 1234/2008; wytycznych EMA z zakresu prowadzonych postępowań
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania niestandardowych przypadków z zakresu prowadzonych postępowań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Bardzo dobra obsługa programów komputerowych (MS Office) i innych urządzeń biurowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w obszarze oceny dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej
 • Doświadczenie w obszarze rejestracji produktów leczniczych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2021-09-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy