Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76288

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


– praca w laboratorium (czynniki biologiczne i chemiczne),


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe np. szkolenia,


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek wyposażony w windę osobową,


- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, - brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań i odczytów
 • Opracowywanie wyników z przeprowadzonych badań
 • Sprawdzanie aparatury laboratoryjnej i właściwe jej użytkowanie oraz prowadzenie stosownych zapisów
 • Przygotowywanie odczynników, szkła, materiałów pomocniczych oraz środowiska badań
 • Wykonywanie czynności w zakresie kontroli jakości badań oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy aplikacji lekarzy weterynarii)
 • Obsługa komputera i znajomość metod statystycznych
 • Podstawowa wiedza z zakresu wykonywanych badań
 • Przeszkolenie (z zakresu wykonywanych zadań)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość normy PN EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • Znajomość systemów informatycznych CELAB i PROBIT
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innego w stopniu komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Data dodania: 2021-03-25

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy