Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 75523

Warunki pracy

Budynek nie przystosowany do pracy  osób niepełnosprawnych ośmiogodzinny wymiar czasu pracy, praca  w systemie jednozmianowym. Praca w laboratorium z odczynnikami chemicznymi, obsługa komputera, aparatury pomiarowo - kontrolnej oraz innych urządzeń laboratoryjnych, praca z zespole.

Zakres zadań

  • Współuczestniczenie w wykonaniu badań mikrobiologicznych wg obowiązujących metod badawczych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań w celu zapewnienia dowodów na ich prawidłowy przebieg i wiarygodność wyników badań.
  • Uczestnictwo w przygotowaniu stanowiska pracy, kompletowanie odczynników, podłoży i materiałów pomocniczych.
  • Monitorowanie warunków środowiska pracy oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
  • Okresowe sprawdzanie sprzętu pomocniczego zgodnie z harmonogramem i wymaganiami systemu zarządzania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

- obsługa programów komputerowych Celab, Excel, Optima

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość specyfiki pracy w laboratorium
  • umiejętność pracy w zespole
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • gotowość do ciągłego doskonalenia zawodowego, szkolenia

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy