Młodszy asystent / asystent / starszy asystent w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy asystent / asystent / starszy asystent w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DPK.210.2.2021

WARUNKI PRACY:

 • 1 etat
 • Umowa o pracę, pełen etat
 • praca biurowa
 • praca w siedzibie WSSE w Warszawie ul. Nowogrodzka 82, oraz kontrole obiektów na terenie województwa mazowieckiego
 • praca na III piętrze
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na I p.
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym
 • zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami

ZAKRES ZADAŃ:

 • Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Opiniowanie przedsięwzięć w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wydawanie zgód na odstępstwa od warunków technicznych.
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.
 • Sporządzanie analiz oraz rocznych sprawozdań zbiorczych z całego województwa z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 • Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji.
 • Udział w kontrolach kompleksowych w PSSE w zakresie zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz przygotowywanie dokumentacji z tym związanej.
 • Współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz instruktażu dla pracowników PIS w woj. mazowieckim w zagadnieniach objętych zadaniami Oddziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Na stanowisko

 • młodszego asystenta: wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy 1 rok;
 • asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany staż pracy 3 lata;
 • starszy asystent wykształcenie wyższe II stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany staż pracy 5 lat;

W związku ze specyfiką zadań Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego dla celów realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymagane wykształcenie w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska lub budownictwa.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wiedza z zakresu: planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ocen oddziaływania
 • na środowisko, kodeksu postępowania administracyjnego, zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Znajomość ogólnych zasad pracy w systemie jakości.
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Obsługi komputera (pakiet MS Office)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Data dodania: 2021-03-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy